Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w STRASBURGU Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w STRASBURGU

Rekrutacja

Zapisy na rok szkolny 2022/2023 rozpoczną się 15 kwietnia br., a zakończą 30 czerwca br.

Zgłaszani uczniowie do klas pierwszych szkoły podstawowej muszą mieć w roku 2022 ukończony siódmy rok życia. Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez:

  • złożenie wypełnionej karty zapisu wraz z oświadczeniami (kwestionariusze w załączeniu)
  • okazaniu dowodu tożsamości dziecka
  • okazaniu dowodu tożsamości rodzica

Kompletne dokumenty należy przesyłać na adres: strasburg-filia@orpeg.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: strasburg-filia@orpeg.pl