Rekrutacja

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 rozpoczną się 1 kwietnia br., a zakończą 3 lipca br.

Zgłaszani uczniowie do klas pierwszych szkoły podstawowej muszą mieć w roku 2021 ukończony siódmy rok życia. Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez:

  • złożenie wypełnionej karty zapisu wraz z oświadczeniami (kwestionariusze w załączeniu)
  • okazaniu dowodu tożsamości dziecka
  • okazaniu dowodu tożsamości rodzica

Kompletne dokumenty należy przesyłać na adres: strasburg-filia@orpeg.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: strasburg-filia@orpeg.pl