Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w STRASBURGU Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w STRASBURGU

Rekrutacja

Zapisy na rok szkolny 2023/2024 rozpoczną się 20 kwietnia br., a zakończą 30 maja br.

Druga tura rekrutacji odbywa się od 15 czerwca do 30 czerwca.

Zgłaszani uczniowie do klasy pierwszej szkoły podstawowej muszą mieć w roku 2023 ukończony siódmy rok życia.

W roku szkolnym 2023/2024 otwieramy pierwszy oddział dziecięcy dla dzieci w wieku 5-6 lat.

Otwieramy także I klasę LICEUM.

Ucznia należy zgłosić do szkoły poprzez:

  • złożenie wypełnionej karty zapisu wraz z oświadczeniami (kwestionariusze w załączeniu)
  • okazaniu dowodu tożsamości dziecka
  • okazaniu dowodu tożsamości rodzica

Kompletne dokumenty należy przesyłać na adres: strasburg-filia@orpeg.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: strasburg-filia@orpeg.pl

 

INFORMACJA: Wszyscy zgłoszeni uczniowie zostali przyjęci do Szkoły!