O szkole

Dzieci w wieku szkolnym (od 6 lat), porozumiewające się po polsku, przebywające czasowo lub na stałe we Francji i Niemczech mogą uczyć się języka polskiego w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Strasburgu.

W Szkole Polskiej istnieje ośmioletnia szkoła podstawowa. Realizowany jest uzupełniający program nauczania języka polskiego – 3 tygodniowo, młodzież klas starszych poznaje także historię i geografię Polski. Po ukończeniu roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa, a podczas całego okresu uczęszczania do Szkoły – polskie legitymacje uczniowskie.

Lekcje, prowadzone przez dyplomowanych nauczycieli, odbywają się raz w tygodniu, w sobotę przed południem, w budynku szkoły podstawowej LOUVOIS w Strasburgu (18 Quai des Alpes).

Szkoła Polska w Strasburgu posiada ponad 25-letnią tradycję. Poza nauczaniem organizowane są wyjazdy za miasto, wycieczki, spotkania z Mikołajem, konkursy recytatorskie i czytelnicze, zabawy karnawałowe.

Kształcenie dwujęzyczne jest niezwykle cennym wzbogaceniem procesu edukacji, szansą rozwoju osobowości i przygotowaniem do dorosłego życia. Czynimy wszystko, by nasze dzieci mogły z tej szansy skorzystać !