Kontakt

Informacje i zapisy

p.o. Kierownik Szkoły Polskiej
Maria Godwod-Różańska
tel.: 06 58 74 46 91
e-mail: strasburg-filia@orpeg.pl

Adres do korespondencji

Szkoła Polska
2 rue Geiler
67000 Strasbourg

Zajęcia odbywają się w szkole podstawowej Louvois w Strasburgu (18 Quai des Alpes)