Grono pedagogiczne

p.o. Kierownik Szkoły Polskiej – mgr Maria Godwod – Różańska

mgr Ewa Imielska – nauczanie wczesnoszkolne

mgr Anna Chmielewska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Cuegniet – wiedza o Polsce

mgr Maria Godwod-Różańska – język polski

mgr Jolanta Rey – prowadzenie biblioteki

mgr Anna Konieczna – edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Obwiosło-Kostovski – język polski