WARSZTATY MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY

Uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w warsztatach zorganizowanych online przez edukatorki Międzynarodowego Centrum Kultury. Zajęcia dotyczyły kwestii dziedzictwa kulturowego. Dzieci nauczyły się rozróżniać, czym jest dziedzictwo materialne i niematerialne, poznały miejsca, osoby, legendy i potrawy związane z Krakowem, dowiedziały się, jak można definiować pojęcie wielokulturowości, poznały historię miasta oraz wydarzenia, które sprawiły, że Kraków stał się miejscem wielokulturowym.