Kontakt

Informacje i zapisy


    p.o. Kierownik Szkoły Polskiej 

  Maria Godwod-Różańska

tel. 06 58 74 46 91

Mail : strasburg-filia@orpeg.pl

 

 

Adres do korespondencji

    Szkoła Polska

    2 rue Geiler

    67000 Strasbourg

 

 

Zajęcia odbywają się w szkole podstawowej Louvois w Strasburgu (18 Quai des Alpes)