Konkurs dla nauczycieli

ORPEG ogłosił dla nauczycieli konkurs na scenariusz lekcji interdyscyplinarnej. Celem konkursu jest uatrakcyjnienie sposobu międzydyscyplinarnej prezentacji wiedzy o Polsce, wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla uczniów poprzez wykorzystanie nowych technologii oraz metod aktywizujących.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

http://www.orpeg.pl/index.php/home/konkurs?fbclid=IwAR2EOXUKyJR1ALvnAk-chKlbHXRJsfxeOR75IxG3h1ED0u0OMQ_2dsnauKY