Grono pedagogiczne

       

Rok szkolny 2018/19        

p.o. Kierownik SPK -  mgr Anna Cieplińska

mgr Anna Cieplińska – prowadzenie biblioteki

mgr Anna Chmielewska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Olga Frątczak - język polski

mgr Maria Godwod-Różańska - język polski

mgr Leszek Kędziora - wiedza o Polsce

mgr Anna Konieczna - edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Obwiosło-Kostovski - edukacja wczesnoszkolna