Grono pedagogiczne

       

 

Rok szkolny 2019/20       

 

p.o. Kierownik Szkoły Polskiej -  mgr Maria Godwod - Różańska

 

 

 

mgr Dorota Czaja - język polski

 

mgr Anna Chmielewska – edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Anna Cuegniet - wiedza o Polsce

 

mgr Maria Godwod-Różańska - język polski

 

mgr Ewa Klimasara – prowadzenie biblioteki

 

mgr Anna Konieczna - edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Aneta Obwiosło-Kostovski - edukacja wczesnoszkolna