Co to jest "Europejska Karta Społeczna"?

 

W sobotę 25 maja w  klasie II i III odbyły się zajęcia pt. „Co to jest Europejska Karta Społeczna"? Uczniowie zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat Rady Europy obchodzącej 70-lecie istnienia. Przede wszystkim poznali jeden z najważniejszych dokumentów Rady promujący prawa człowieka, czyli Europejska Kartę Społeczną Karta zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne.

Uczniowie zapoznali się z bogato ilustrowaną dziecięcą wersją Karty zatytułowaną „Powiedz mi co to jest Europejska Karta Społeczna". Pozwoliło to im odkryć  i zrozumieć, co robi się w Radzie Europy, aby pomóc chronić ich prawa obecnie i kiedy dorosną.